Tirsdag 10. april var medlemmene i driftskomiteen i Odda Kommune på befaring på MF Gamle Bjørnefjord. De ble oppdatert om ativitetstilbudet og status på arbeidet som utføres på fartøyet av rusavhenig og vanskeligstillt ungdom. Representanter fra NAV Odda og Rusoppfølgingstjenesten i Odda Kommune deltok sammen med representanter fra Hardanger Veteranferjelag.

 Sandblåsing av babord skuteside er så vidt i gang. Vi har kjøpt inn 5 tonn blåsesand til å begynne med. Sandblåseapparat har vi fått låne hos en lokal transportbedrift. Øvre del av overbygget som er i aluminium er nå blankslipt og venter på varmere vær og grunning. Førøvrig er Bjørnefjord 50 år i år noe som Hardanger Veteanferjelag planlegger å markere. Den 1. juni 1962 var dato for overlevering fra Br. Lothe AS .til HSD.

 

Rett før påske kom endelig vedtaket fra Stiftelsestilsynet og utskrift fra Brønnøysund. Stiftelsen MF Bjørnefjord er nå en realitet.Formålet med stiftelsen er i første rekke å bli den formelle eier av fartøyet. Bevilgningen fra Odda Kommunestyre på kr. 750 000,- blir nå utbetalt.

Vår, sol og varmere vær bidrar absolutt til god fremdrift her inne i Odda. Vi har i tillegg fått flere personer inn i tiltaket. Totalt 6 personer er nå rutet gjennom NAV til Bjørnefjordprosjektet. 

MF Gamle Bjørnefjord får kr. 40 000,- i tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune til nødvendig dokksetting i 2012. Totale kostnader er beregnet til kr. 180 500,-. Vi søkte opprinnelig om tilskudd på kr. 60 000,,-. Tilsvarende søknad er sendt til Riksantikvaren og det blir spennende hva deres innstilling blir. Se også: http://www.hfk.no/Aktuelt/Nyhende/880000-kroner-til-restaurering-av-gamle-batar/

en relativt mild vinter har bidratt til at arbeid utvendig kan forseres. Fjerning av maling på babod side av overbygget er snart ferdig og fronten står nå for tur. Nødvendige motordeler til babord hovedmotor kommet om bord. Det vi ikke trenger er vi interessert i å få solgt etterhvert.

 Babord side er gjort klar med stellinger. Planen er å bruke nålehammer på aluminiumsplatene ned til overgangen til stålplatene. Stålet skal sandblåses ned til fenderlista i første omgang. All gammel maling skal vekk også her. Men så var det dette fordømte været da som gjør at dette må vente.

I mellomtiden holder en på bl.a. i biltunnelen. Den gamle Transiten på bildet fungerer ypperlig som rullende stilas.

Det ble avholdt samarbeidsmøte med rusoppfølgingstjenesten i Odda Kommune på Bjørnefjord den 29. desember. Fra NAV har vi fått melding om at det blir tilmeldt flere personer til tiltaket neste år. Samarbeidet med KIF (kriminalomsorg i frihet) som ble inngått i 2011 fortsetter også.  

Motordeler til babord hovedmotor ankom Odda i uke 51. Forsendelsen kom fra Stamsund og består av 10 tonn motordeler. Dette er en 3ACA motor som er plukket ned i forbindelse med motorbytte i ei ferje.